KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

15.05.2018
Dot. Studentów I roku Ekonomii studiów niestacjonarnych N2
Pozytywne wyniki kolokwium nr 1
prowadzący Prof. dr hab. Jan Zawadzki
wyniki