KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

Proponowane tematy prac magisterskich

1.Analiza dynamiki i struktury budżetu wybranej gminy
2.Statystyczna analiza ruchu turystycznego w województwie zachodniopomorskim i w Polsce
3.Statystyczna analiza bezrobocia w województwie zachodniopomorskim
4.Badanie struktury i dynamiki depozytów w wybranym oddziale banku
5.Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie stanów depozytów w oddziale banku
6.Zastosowanie metod statystycznych w badaniu kondycji finansowej firmy
7.Badanie struktury dochodów, odliczeń oraz podatków na podstawie PIT-ów
8.Ekonometryczne modelowanie wybranych zmiennych (kosztów, przychodów, produkcji, sprzedaży) w wybranej firmie
9.Zastosowanie metod ekonometrycznych w prognozowaniu brakujących danych
10.Statystyczna analiza zmian demograficznych w województwie zachodniopomorskim
11.Statystyczna analiza rynku nieruchomości w wybranych miastach w Polsce
12.Student może zaproponować własny temat