KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

SPECJALNOŚĆ:

Sylwetka absolwenta specjalności