KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

Kierownik Katedry
dr hab. Iwona B±k prof. ZUT
Pokój 204
Tel. 91 449- 6868
e-mail: iwona.bak@zut.edu.pl

Zakład Ekonometrii i Matematyki Stosowanej
Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Jan Zawadzki
Pokój 205
Tel. 91 449- 6860
e-mail: jan.zawadzki@zut.edu.pl

dr Katarzyna Cheba
Pokój 211
Tel. 91 449- 6864
e-mail: katarzyna.cheba@zut.edu.pl

dr Joanna Perzyńska
Pokój 210
Tel. 91 449- 6864
e-mail: joanna.perzynska@zut.edu.pl

dr inż. Jadwiga Zaród
Pokój 203
Tel. 91 449- 6863
e-mail: jadwiga.zarod@zut.edu.pl


Zakład Statystyki
Kierownik Zakładu
dr hab. Iwona B±k prof. ZUT
Pokój 204
Tel. 91 449- 6868
e-mail: iwona.bak@zut.edu.pl

dr Aneta Becker
Pokój 202
Tel. 91 449- 6865
e-mail: aneta.becker@zut.edu.pl

dr Maciej Oesterreich
Pokój 208
e-mail: maciej.oesterreich@zut.edu.pl

dr Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Pokój 212
Tel. 91 449- 6865
e-mail: agnieszka.sompolska-rzechula@zut.edu.pl

dr Katarzyna Wawrzyniak
Pokój 206
Tel. 91 449- 6862
e-mail: katarzyna.wawrzyniak@zut.edu.plDoktoranci

Powrót

Specjalista
Sławomir Prorok
Pokój 115
Tel. 91 449- 6861
e-mail: slawomir.prorok@zut.edu.pl
->