KATEDRA ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI w EKONOMII
  Wydział Ekonomiczny
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
                         

         Katedra Zastosowań Matematyki zajmuje się problematyką zastosowania metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych.

         Główne obszary badawcze Katedry:
I. Zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk ekonomicznych
- ekonometryczne metody modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych,
- statystyczne metody w badaniach poziomu życia,
- modelowanie poziomu zaawansowania ekonomiczno-technologicznego województw z wykorzystaniem metod ilościowych,
- zastosowanie metod programowania dynamicznego w rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
- metody wielowymiarowej analizy statystycznej w badaniach zjawisk ekonomicznych.
II. Potencjał demograficzno-ekonomiczny a rozwój turystyki.
III. Diagnozowanie procesów gospodarowania. Podejście ilościowe.